Oddanie do użytkowania bloków

W Listopadzie 2006 roku została zakończona kolejna inwestycja TTBS tj. budowa dwóch budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Dekutowskiego w Tarnobrzegu.