Dodatek mieszkaniowy PDF Drukuj Email
czwartek, 25 czerwca 2015 12:07

 

Jednostka udzielająca:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Świadczeń Społecznych

ul. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30,

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97

strona internetowa: www.mopr.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu wraz z podaniem przez niego informacji dotyczących struktury lokalu i wydatków za mieszkanie w miesiącu złożenia wniosku);

2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;

3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;

2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;

3.dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
 • emerytura/renta -decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
 • alimenty -wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych;
 • uczniowie/studenci -zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych
 • stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
 • pomoc MOPR -rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;
 • PUP -zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

 

Inne informacje

Dodatek mieszkaniowy

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;
 • przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych tj. 1.540,79 zł./os., natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury tj. 1.100,56 zł./os. Kwota najniższej emerytury od 01.03.2015 r. wynosi: 880,45 zł.;
 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:

1. norma dla 1 osoby - 35 m kw.

2. norma dla 2 osób - 40 m kw.

3. norma dla 3 osób - 45 m kw.

4. norma dla 4 osób - 55 m kw.

5. norma dla 5 osób - 65 m kw.

6. norma dla 6 osób - 70 m kw.

7. w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2015 13:55
 

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
19 stycznia 2021
Imieniny obchodzą
Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara
Do końca roku zostało
347 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj68
mod_vvisit_counterWczoraj136
mod_vvisit_counterW tygodniu204
mod_vvisit_counterWszystkich275672


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
Telefon: (15) 822-98-60
Dział Techniczny (15) 822-98-61

e-mail: biuro@ttbs.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu