Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Jaśminowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 listopada 2019 08:33

 

OGŁOSZENIE i REGULAMIN (do pobrania)

Zarząd Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. A. Mickiewicza 4 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Tarnobrzega jako działki ewidencyjne nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  obręb 12,  położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, gmina Tarnobrzeg, powiat  Tarnobrzeg, województwo podkarpackie, o łącznej powierzchni działek ; 15 372 m2  stanowiących własność Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Tarnobrzegu.  Przetarg dotyczy wyłącznie całości kompleksu w/w nieruchomości, bez możliwości kupna pojedynczych działek.

 

Dla działek ewidencyjnych nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  obręb 12 położonych w Tarnobrzegu, urządzona jest księga wieczysta nr TB1T/00055456/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nie są obciążone prawami osób trzecich.

Dla obszaru na którym położone są nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m, Tarnobrzega działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej oznaczonej symbolem 11M/U.

TTBS Sp. z o.o. posiada decyzję nr 75/2017 wydaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega o warunkach zabudowy dla w/w nieruchomości gruntowej z ustalonymi następującymi warunkami dotyczącymi zabudowy, przeznaczenia i sposobie zagospodarowania terenu;

- rodzaj inwestycji; budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą

techniczną,

- rodzaj zabudowy; tereny zabudowy mieszkalnej,

- sposób zagospodarowania terenu; nowa zabudowa.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, żwirową drogą gminną – ul. Jaśminowa  z dojazdem od Al. Warszawskiej. Działki są niezabudowane, porośnięte trawą z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej.

Cena wywoławcza i wadium za w/w nieruchomość wynoszą:

a) cena wywoławcza  1 045 000,00 PLN (plus podatek VAT).

b) wadium dla przetargu 52 250,00 PLN

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.       złożenie do dnia 2.12.2019 roku do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem, „Oferta na przetarg dotycząca nieruchomości gruntowej niezabudowanej miasta Tarnobrzega, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  o łącznej powierzchni 15 372 m2 ” w siedzibie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy Moniuszki 4, sekretariat  (1 piętro), w godzinach 8.00- 15.00. Oferty nadsyłane pocztą lub przez kuriera, powinny być umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Spółki: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, na wewnętrznej kopercie napis „Oferta na przetarg dotycząca nieruchomości gruntowej niezabudowanej miasta Tarnobrzega, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  o łącznej powierzchni 15 372 m2”, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

  1. Wpłacenie wadium dla przetargu. na konto Spółki nr:  66 9434 0002 2001 1006 4256 0001. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

3.       Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez  TTBS Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Nabywcą w/w nieruchomości może być wyłącznie „Inwestor” w świetle Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tj. podmiot lub osoba zamierzająca realizować lub realizująca inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą. Inwestycja mieszkaniowa to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną:

- budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac,

- inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

 

Nabywca zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego winien w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zrealizować i  oddać do użytkowania:

a)       co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub

b)      infrastruktury towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Informacje dodatkowe

1. Inwestor powinien uzyskać uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. art. 1b pkt 2, o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych warunków i zasad uczestnictwa w przetargu oraz jego przebiegu określa Regulamin pisemnego nieograniczonego przetargu dotyczącego w/w nieruchomości, który stanowi integralną częścią ogłoszenia.

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 2.12.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4. w Tarnobrzegu pokój zarządu- pierwsze piętro.

4. Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Spółki; www. ttbs.tarnobrzeg.pl. oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega http://www.tarnobrzeg.eobip.pl.

TTBS Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poprawiony: poniedziałek, 18 listopada 2019 08:47
 

Imieniny

Dzisiaj jest
Piątek
3 lipca 2020
Imieniny obchodzą
Anatol, Jacek, Korneli, Leon, Miłosław, Otto
Do końca roku zostało
182 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj110
mod_vvisit_counterWczoraj123
mod_vvisit_counterW tygodniu690
mod_vvisit_counterWszystkich250438


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
Telefon: (15) 822-98-60
Dział Techniczny (15) 822-98-61

e-mail: tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu