Drukuj
sobota, 06 kwietnia 2013 14:14

Zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego art. 33e ustęp 2 mówi:

„Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu.

Z powyższego wynika, że wykupić mieszkanie z zasobów TBS będą mogły wyłącznie osoby, które mają podpisaną umowę partycypacji.

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 07:06