Zasoby TTBS Sp. z o.o. Drukuj
wtorek, 04 sierpnia 2015 11:03

 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., powstało w październiku 2000 roku. Celem powołania TTBS Sp. z o.o. było rozwiązanie istotnych problemów mieszkaniowych miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Spółka jest jedynym podmiotem, który realizuje zadania Gminy Tarnobrzeg w zakresie szeroko rozumianej komunalnej gospodarki mieszkaniowej (w tym budowa i remonty mieszkań czynszowych na wynajem) i powiększa zasoby mieszkaniowe Gminy Tarnobrzeg.

Jedynym właścicielem TTBS-u  jest Gmina Tarnobrzeg, która posiada 100% udziałów, a wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 11 364 850,00 PLN.

 

Głównym przedmiotem działalności TTBS, jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, budowaniem budynków jedno- i wielorodzinnych oraz administrowanie powierzonymi nam wspólnotami mieszkalnymi i lokali użytkowymi.

Aktualnie Spółka jest właścicielem:

- 9 budynków mieszkalnych  z 284 lokalami mieszkalnymi,

- 18 boksami garażowymi.


Zasoby mieszkaniowe TTBS Sp. z o.o. w Tarnobrzegu - budynki wielorodzinne, w których znajdują się mieszkania na wynajem zlokalizowane są przy ulicy:


 1. 11 LISTOPADA 6A Zdjęcia

 2. 11 LISTOPADA 2 Zdjęcia

 3. SIENKIEWICZA 66 Zdjęcia

 4. KOPERNIKA16A Zdjęcia

 5. KOPERNIKA16B Zdjęcia

 6. DEKUTOWSKIEGO 26 Zdjęcia

 7. DEKUTOWSKIEGO 26A Zdjęcia

 8. KOPERNIKA 23

 9. ŚW. BARBARY 9B

 

W ramach podpisanej umowy z Gminą Tarnobrzeg zarządzamy 502 mieszkaniami,
18 budynkami użytkowymi Gminy Tarnobrzeg, 5 budynkami miasta na prawach powiatu oraz 4 budynkami Skarbu Państwa.

W ramach zawartych umów spółka świadczy usługi: administracyjno-księgowe, pomocy technicznej, windykacyjnej oraz prawnej.

 

Krótki rys historyczny działalności Spółki:

 • 2002.07.01 - został zasiedlony pierwszy blok przy ulicy 11-go Listopada 6A, 48 rodzin otrzymało mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 2 548,12 m2.

 • 2003 rok - zasiedlone zostały kolejne 2 bloki przy ul. 11 Listopada 2 oraz Sienkiewicza 66. Kolejne 48 rodzin otrzymało mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 2 409,00 m2.

 • 2005.03 - zasiedlono 2 bloki przy ulicy Kopernika 16A i 16B. Łączna powierzchnia użytkowa bloków, to kolejne 2 409,00 m2, a liczba oddanych mieszkań: 48.

 • 2006.12 - zrealizowano kolejną budowę 2 bloków przy ulicy Dekutowskiego 26 i 26A, oddając 48 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2 189,26 m2.

 • 2012.10 - zasiedlono kolejny wybudowany blok przy ulicy Kopernika 23. Ilość przekazanych do zasiedlenia mieszkań 42 o łącznej powierzchni 2 506,42 m2.

 • 2004 rok - Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostaje zarządcą Wspólnot Mieszkaniowej Sikorskiego 7, zarządza 56 mieszkaniami o łącznej powierzchni 2 903,31 m2.

 • 2009 rok - po wybudowaniu i zasiedleniu bloku przy ulicy Kopernika 21 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w której skład wchodzą : 48 mieszkań, 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 3 606,53 m2. Zdjęcia

 • 2009 - obejmuje w zarząd kolejną Wspólnotę Mieszkaniową Kopernika 21w skład której wchodzi 48 mieszkań oraz 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 3 606,53 m2.

 • 2013 oraz 2014 rok - Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tworzy 3 Wspólnoty Nieruchomości (dawne Przychodnie Zdrowia) przy ulicy 1 Maja 11, gdzie znajduje się 7 lokali o powierzchni użytkowej 659,67 m2, przy ulicy 1 Maja 1, gdzie znajduje się 8 lokali użytkowych o powierzchni 2 760,34 m2, oraz przy ulicy Sienkiewicza 67, w skład w której wchodzi 18 lokali o łącznej powierzchni 2 571,60 m2.

 • 2015 rok - po wybudowaniu i zasiedleniu bloku przy ulicy Kopernika 25 zostaje utworzona kolejna Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kopernika 25 składająca się z 39 mieszkań oraz 1 lokalu użytkowego. Powierzchnia która znalazła się pod zarządem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, to 2 750,29 m2.

 • 2019 - zrealizowano kolejną budowę bloku przy ulicy Św.Barbary 9B, oddając 50 mieszkań na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej 2 743,04 m2 wraz z 18 boksami garażowymi o łącznej powierzchni użytkowej 343,60 m2

 

 

Misja, wizja, cele strategiczne

Misja Tarnobrzeskiego TBS Sp. o.o.

Realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej przy zapewnieniu trwałości ekonomicznej Spółki i wysokiej jakości obsługi klientów.

 

Strategiczne cele Spółki:

- zapewnienie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami,

- intensywny, ukierunkowany i efektywny proces inwestycyjny,

- wzmacnianie wewnętrznego potencjału TTBS.

Nasza misja wyznacza nasze cele operacyjne, do których należą:

 • · Dostarczanie najwyższej jakości usług związanych z segmentem mieszkań na wynajem.
 • · Zamierzamy stać się najbardziej preferowanym i cenionym inwestorem mieszkaniowym w regionie, wprowadzającym nowe, pożądane formy zamieszkania.
 • · Naszą ambicją jest spełnienie oczekiwań Klientów poprzez wdrażanie nowych technologii oraz innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.
 • · Dążymy do biznesowej doskonałości w zakresie rozwoju, zwiększając potencjał i wartość firmy.
 • · Naszą misję realizujemy ze świadomością członkostwa w zespole, który tworzy sukces naszej firmy i zadowolenie pracowników.
 • · Najwyższy standard obsługi klientów osiągamy poprzez zrozumienie potrzeb, życzliwość, uczciwość i etykę biznesową.

 

Zapraszamy do współpracy

Misja, wizja, cele strategiczne

Misja Tarnobrzeskiego TBS Sp. o.o.

Realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej przy zapewnieniu trwałości ekonomicznej Spółki i wysokiej jakości obsługi klientów

Strategiczne cele Spółki:

- zapewnienie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami

- intensywny, ukierunkowany i efektywny proces inwestycyjny

- wzmacnianie wewnętrznego potencjału TTBS

Nasza misja wyznacza nasze cele operacyjne, do których należą:

· Dostarczanie najwyższej jakości usług związanych z segmentem mieszkań na wynajem.

· Zamierzamy stać się najbardziej preferowanym i cenionym inwestorem mieszkaniowym w regionie, wprowadzającym nowe, pożądane formy zamieszkania.

· Naszą ambicją jest spełnienie oczekiwań Klientów poprzez wdrażanie nowych technologii oraz innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.

· Dążymy do biznesowej doskonałości w zakresie rozwoju, zwiększając potencjał i wartość firmy.

· Naszą misję realizujemy ze świadomością członkostwa w zespole, który tworzy sukces naszej firmy i zadowolenie pracowników.

· Najwyższy standard obsługi klientów osiągamy poprzez zrozumienie potrzeb, życzliwość, uczciwość i etykę biznesową.

Zapraszamy do współpracy
Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2020 15:14