Drukuj
sobota, 06 kwietnia 2013 14:10

Zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego art. 33e ust 4 decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje Zgromadzenie Wspólników (po ukazaniu się rozporządzeń wykonawczych Banku Gospodarstwa Krajowego, który kredytował budowę mieszkań). Zgodnie z w/w Ustawą wg stanu na dzień 08.04.2013r. procedura sprzedaży mieszkań będzie przebiegała następująco:

 1. wniosek najemcy deklarujący chęć zakupu lokalu
 2. zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
 3. ustalenie wartości rynkowej mieszkania (wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę)
 4. wystąpienie do BGK o ustalenie wysokości zadłużenia przypadającego na w/w lokal:
  • z tytułu udzielonego kredytu wraz odsetkami
  • wysokości przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu
 5. ustalenie innych zobowiązań przypadających na w/w lokal
 6. ustalenie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego a mianowicie:
  • wysokość zadłużenia z tytułu kredytu BGK przypadająca na w/w lokal wraz
   z odsetkami
  • część umorzenia kredytu przypadająca na w/w lokal
  • koszty wyceny nieruchomości
  • środki własne TBS zaangażowane w budowę
  • zwaloryzowana kwota partycypacji

W ten sposób ustalona cena sprzedaży musi być co najmniej równa lub wyższa od ceny rynkowej.

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 07:05