Rada nadzorcza

Grzegorz Sarzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Litwin - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Oko - Członek Rady Nadzorczej