O firmie

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., powstało w październiku 2000 roku. Celem powołania TTBS Sp. z o.o. było rozwiązanie istotnych problemów mieszkaniowych miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Spółka jest jedynym podmiotem, który realizuje zadania Miasta Tarnobrzeg w zakresie szeroko rozumianej komunalnej gospodarki mieszkaniowej (w tym budowa i remonty mieszkań czynszowych na wynajem) i powiększa zasoby mieszkaniowe Miasta Tarnobrzeg.

Jedynym właścicielem TTBS-u  jest Miasto Tarnobrzeg, która posiada 100% udziałów, a wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 11 364 850,00 PLN.

Głównym przedmiotem działalności TTBS, jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, budowaniem budynków jedno- i wielorodzinnych oraz administrowanie powierzonymi nam wspólnotami mieszkalnymi i lokali użytkowymi.

Aktualnie Spółka jest właścicielem:

 • 9 budynków mieszkalnych  z 275 lokalami mieszkalnymi,
 • 16 boksami garażowymi.

W ramach podpisanej umowy z Miastem Tarnobrzeg zarządzamy:

 • 452 mieszkaniami,
 • 27 budynkami użytkowymi Miasta Tarnobrzeg,
 • 4 budynkami Skarbu Państwa.

W ramach zawartych umów spółka świadczy usługi: administracyjno-księgowe, pomocy technicznej, windykacyjnej oraz prawnej.
 

TTBS Sp. z o.o., jako lider na rynku nieruchomości zarządza także 26 Wspólnotami Mieszkaniowymi i 3 Wspólnotami lokali użytkowych.

Misja, wizja, cele strategiczne

Misja Tarnobrzeskiego TBS Sp. o.o.
Realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej przy zapewnieniu trwałości ekonomicznej Spółki i wysokiej jakości obsługi klientów


Strategiczne cele Spółki:

 • zapewnienie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami,
 • intensywny, ukierunkowany i efektywny proces inwestycyjny,
 • wzmacnianie wewnętrznego potencjału TTBS.

Nasza misja wyznacza nasze cele operacyjne, do których należą:

 • Dostarczanie najwyższej jakości usług związanych z segmentem mieszkań na wynajem.
 • Zamierzamy stać się najbardziej preferowanym i cenionym inwestorem mieszkaniowym w regionie, wprowadzającym nowe, pożądane formy zamieszkania.
 • Naszą ambicją jest spełnienie oczekiwań Klientów poprzez wdrażanie nowych technologii oraz innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.
 • Dążymy do biznesowej doskonałości w zakresie rozwoju, zwiększając potencjał i wartość firmy.
 • Naszą misję realizujemy ze świadomością członkostwa w zespole, który tworzy sukces naszej firmy i zadowolenie pracowników.
 • Najwyższy standard obsługi klientów osiągamy poprzez zrozumienie potrzeb, życzliwość, uczciwość i etykę biznesową.